AEE Logo Biomass Logo
photo1
Cazane pe biomasă

Cumpăraţi-vă acasă sau la întreprindere un cazan pe biomasă și Uniunea Europeană vă rambursează o parte din bani!

Alegeţi alternativa eco încălzirii cu gaze sau cărbune. Instalaţi-vă acasă sau la întreprindere (microîntreprinderi sau întreprinderi mici) un cazan pe biomasă şi primiți o parte din bani înapoi.

Mărimea subvenției este de:

 • 1.300 Euro pentru cazanele pe biomasă cu un randament egal sau mai mare de 85 %, minim 36 ore autonomie de lucru, panou automatizat de control, biocombustibil utilizat – brichete și/sau pelete
 • 700 Euro pentru cazanele pe biomasă cu un randament egal sau mai mare de 75%, minim 6 ore autonomie de lucru, panou automatizat de control, și biocombustibil utilizat – brichete

Cum vă înscrieți în program?

Faceţi 3 paşi simpli:

 • Alegeţi cazanul produs sau asamblat în Republica Moldova

  arrow
 • Depuneţi cerere la Agenţia pentru Eficienţă Energetică

  arrow
 • Instalaţi cazanul şi primiţi subvenţia

Ce varietate de cazane pot fi cumpărate în cadrul programului?

Cazanele ce pot fi procurate în cadrul acestui program trebuie să fie produse şi/sau asamblate în Republica Moldova. Programul oferă oamenilor o varietate mare de cazane produse în Republica Moldova sau asamblate local de la producători renumiţi din Europa, cum ar fi Germania, Polonia, Cehia, România, Letonia, Grecia. Oferta de cazane o vedeţi mai jos!

De ce încălzirea pe biomasă este o soluţie perfectă pentru Dvs?

 • Combustibilul din biomasă este eco şi nu poluează atmosfera
 • Biocombustibilul este produs în Republica Moldova
 • Încălzirea pe biomasă este mai ieftină decât cea pe bază de gaze şi cărbune

… şi pentru ţara Dvs?

 • Republica Moldova îşi sporeşte securitatea energetică, producând propriul combustibil
 • Banii plătiți pentru combustibilul din biomasă rămân în țară
 • Sunt lansate noi afaceri şi create noi locuri de muncă

1. Cine poate cumpăra cazane pe biomasă în condiţii avantajoase?

 • orice persoană fizică care își are domiciliul în Republica Moldova
 • este proprietar/coproprietar al imobilului/întreprinderii în care doreşte să instaleze cazanul pe biomasă
 • imobilul nu este conectat la sistemul centralizat de încălzire

2. Ce acte trebuiesc prezentate pentru a participa la programul de subvenţionare?

Persoanele fizice:

 • Cererea de finanţare nerambursabilă
 • Declaraţia de responsabilitate despre veridicitatea datelor furnizate pentru participarea la program
 • Documentele ce confirmă dreptul de proprietate asupra imobilului în care urmează a fi instalat echipamentul pe biocombustibil solid ( extras din registrul cadastral sau certificat de la primărie prin care se confirmă că deține casă de locuit)
 • Acordul în scris de participare în program a co-proprietarilor imobilului unde va fi instalată centrala termică (după caz)
 • Actul de identitate al solicitantului şi, după caz, a co-proprietarilor (copie)
 • Oferta de preț și specificațiile tehnice ale cazanului (eliberată în original de către furnizorul acreditat)

Persoanele juridice:

 • Cererea de finanțare nerambursabilă
 • Certificatul de înregistrare a întreprinderii și extrasul din Registrul de stat
 • Procesul-verbal al adunării generale a fondatorilor/asociaților întreprinderii privind acordul participării la Program
 • Documentele ce confirmă dreptul de proprietate/co-proprietate al solicitantului asupra imobilului în care intenționează să instaleze echipamentul
 • Contractul de arendă al imobilului încheiat pe termen lung și acordul în scris al proprietarului privind participarea la Program
 • Certificatul fiscal privind lipsa restanțelor la bugetul public naţional
 • Declarația pe propria răspundere despre veridicitatea datelor furnizate
 • Copia autentificată a raportului financiar pentru perioada anterioară de activitate (ultimul an)
 • Oferta de preț și specificațiile tehnice ale echipamentului ( eliberată în original de către furnizorul acreditat)

Cererea de finanțare nerambursabilă și documentele/informațiile se prezintă personal de către solicitant sau reprezentantul său legal la sediul Agenției pentru Eficiența Energetică. Agenția este în drept să solicite verbal sau în scris și alte documente sau informații adiționale ce urmează a fi prezentate în termen de trei zile lucrătoare.

Doritorii de a participa în cadrul Programului sunt rugaţi să apeleze la Agenția pentru Eficiență Energetică:

MD-2068, or. Chişinău, str. Alecu Ruso 1, et.10, Tel: (22)499444 (ext.8); Mob.: +373 67430436;
Email: programe@aee.md

Vedeti aici Regulamentul Programului de comercializare a cazanelor pe biomasă pentru gospodăriile casnice.

Procesul de acreditare a furnizorilor de cazane pe biomasă produse sau asamblate în Republica Moldova este unul continuu.

Setul de documente necesare pentru acreditare este accesibil aici.

Lista companiilor acreditate în a doua etapă a Proiectului Energie și Biomasă (2015-2017)

Programul de acordare în condiţii avantajoase a cazanelor pe biomasă pentru gospodăriile casnice este realizat de Agenţia pentru Eficienţă Energetică, în parteneriat cu Proiectul UE-PNUD „Energie şi Biomasă”.

Surse de energie regenerabilă
Surse de energie regenerabilă
Surse de energie regenerabilă
Surse de energie regenerabilă
Surse de energie regenerabilă
Surse de energie regenerabilă
Surse de energie regenerabilă
Surse de energie regenerabilă
Surse de energie regenerabilă
Surse de energie regenerabilă
Surse de energie regenerabilă
Surse de energie regenerabilă
Surse de energie regenerabilă
Surse de energie regenerabilă
Surse de energie regenerabilă
Surse de energie regenerabilă
Surse de energie regenerabilă